Το ΜΠΔΟ της ΕΣΑΠ έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 10, 11, 17, 26, 28, 38, 49 και 50 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Ε.Σ.Α.Π.

καλεί το Τ.Α.Α. Π.Α.Ο.Κ. όπως μέχρι τη Δευτέρα 11.11.2019 και ώρα 13.30 μ.μ. παραστεί ενώπιόν μας ή καταθέσει έγγραφο υπόμνημα στην γραμματεία της ΕΣΑΠ, σχετικά με τις καταγγελλόμενες πράξεις, όπως προκύπτουν από τα συνημμένα στην παρούσα κλήση έγγραφα του αγώνα, που διεξήχθη στις 4.11.2019 στο Κλειστό Γυμναστήριο Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Επίσης καλεί σε απολογία το Τ.Α.Α.Ολυμπιακός και τον αλθλητή του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. Ανδρέα Ανδρεάδη

όπως μέχρι τη Δευτέρα 11.11.2019 και ώρα 13.00 μ.μ. παραστούν ενώπιόν μας ή καταθέσουν έγγραφο υπόμνημα στην γραμματεία της ΕΣΑΠ, σχετικά με τις καταγγελλόμενες πράξεις, όπως προκύπτουν από τα συνημμένα στην παρούσα κλήση έγγραφα του αγώνα, που διεξήχθη στις 4.11.2019 στο Κλειστό Γυμναστήριο Πυλαίας Θεσσαλονίκης.